ศธภ.๑ ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ นายศัจธร วัฒนะมงคล ศึกษาธิการภาค ๑ ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นายอำพล อังคภากรณ์กุล เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมทานตะวัน ศาลากลางจังหวัดลพบุรี