ศธภ.๑ ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นายศัจธร วัฒนะมงคล ศึกษาธิการภาค ๑ มอบหมายให้นายวิสิทธิ์ ใจเถิง รองศึกษาธิการภาค ๑ ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง โดยมีนายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมป่าโมก ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง