ศธภ.๑ ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๕

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ นายศัจธร วัฒนะมงคล ศึกษาธิการภาค ๑ ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๕ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี โดยมีนายสุพจน์ ยศสิงห์คำ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานการประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมนายทองแสงใหญ่ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี