ศธภ.๑ ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕

วันที่ ๒๑ กันยายน 2565 นายศัจธร วัฒนะมงคล ศึกษาธิการภาค 1 มอบหมายให้นายวิสิทธิ์ ใจเถิง รองศึกษาธิการภาค ๑ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี ณ ประชุม ๑ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี