ศธภ.๑ ร่วมการประชุมว่าด้วยความปลอดภัยของเด็กในโรงเรียน

วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕  นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑  มอบหมายให้นางสาวนิภา  แสงพันธุ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา เข้าร่วมการประชุมว่าด้วยความปลอดภัยของเด็กในโรงเรียน เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดเกี่ยวกับการส่งเสริมความปลอดภัยในโรงเรียนและประสบการณ์เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการคุ้มครองเด็กในระดับโรงเรียน การประชุมผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom ตามมาตรการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019