ศธภ.๑ จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นายศัจธร วัฒนะมงคล ศึกษาธิการภาค ๑ เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ โดยประธานกราบบังคมทูลถวายพระพร กล่าวนำถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชา และร่วมกันถวายความเคารพ ณ ห้องโถง อาคารสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ จังหวัดลพบุรี