ศธจ.แพร่ ให้การต้อนรับรมว.ศธ.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม การจัดการศึกษา และติดตามนโยบายอาหารกลางวัน ของโรงเรียน ในพื้นที่จังหวัดแพร่

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น.นายอาณัติ มีบุญ ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยนางรจนา กาแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน และนางสาวบุษบา สุกแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ร่วมให้การต้อนรับนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะ ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาและติดตามนโยบายอาหารกลางวันของโรงเรียน ในพื้นที่จังหวัดแพร่ ณ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคารและโรงเรียนบ้านดอนมูล(สุวรรณสาราษฎร์บำรุง) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2