ศธจ.แพร่ เปิดงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถอดบทเรียนนวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษาของจังหวัดแพร่ Innovation For Thai Education (IFTE)

วันที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายอดุล เทพกอม ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในการเปิดงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถอดบทเรียนนวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษาของจังหวัดแพร่ Innovation For Thai Education (IFTE) ทั้งนี้มีโรงเรียนนำเสนอผลงานจำนวน 8 โรงเรียน ณ ห้องประชุมสักทอง โรงแรมแม่ยมพาเลส อ.เมืองแพร่ จ.แพร่