ศธจ.แพร่ เปิดการประชุมเตรียมการจัดงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2

นายอดุล เทพกอม ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดการประชุมเตรียมการจัดงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 ในวันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 ณ หอประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่