ศธจ.แพร่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น.นายอาณัติ มีบุญ ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยนางสาวสุรีย์ภรณ์ บุญคุ้ม ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมเวียงโกศัย ศาลากลางจังหวัดแพร่ โดยมีนางสาวนิติยา พงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธาน