ศธจ.แพร่ เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการเจ้าหน้าที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและเจ้าหน้าที่โรงเรียนเอกชนเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการบริหารจัดการงินอดหนุนกลุ่มงานกองทุนและสวัสดิการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

นางรุ่งทิพย์ ทาวดี ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ มอบให้นายสุวิณ เทพสาธร รองศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการเจ้าหน้าที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและเจ้าหน้าที่โรงเรียนเอกชนเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการบริหารจัดการงินอดหนุนกลุ่มงานกองทุนและสวัสดิการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ระหว่างวันที่ 19 – 20 มกราคม 2566 โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ บุญยมาลิก ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นประธานเปิดการประชุมดังกล่าว ณ ห้องนครา แกรนด์บอลรูม โรงแรมแพร่นครา อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่