ศธจ.แพร่ เข้าร่วมประชุมการขับคลื่อนครงการส่งเสริมโอกาส ความสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา “พาน้องกลับมาเรียน” ประจำปีการศึกษา 2564 ระยะที่ 2

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.30 น. นายอาณัติ มีบุญ ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาการศึกษาสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เข้าร่วมประชุมการขับคลื่อนครงการส่งเสริมโอกาส ความสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา “พาน้องกลับมาเรียน” ประจำปีการศึกษา 2564 ระยะที่ 2 เพื่อชี้แจงและสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานติดตามคันหาจากข้อมูลดังกล่าว ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ ZOOM Meeting โดยมีนายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่