ศธจ.แพร่ ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพด้วยแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

วันที่ 24 มกราคม 2566 นางรุ่งทิพย์. ทาวดี ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ มอบหมายให้นายสุวิณ เทพสาธร รองศึกษาธิการจังหวัดแพร่ และคณะอนุกรรมการนิเทศฯ ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพด้วยแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา สู่การปฎิบัติจริงโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา โรงเรียนบ้านห้วยฮ่อม สังกัด สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี ผู้บริหาร ครูและบุคลากรให้การต้อนรับ