ศธจ.แพร่ ร่วมสนับสนุนการตรวจราชการ ศธ. ตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่

วันที่ 19 มกราคม 2566 นางรุ่งทิพย์ ทาวดี ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ร่วมสนับสนุนการตรวจราชการของนายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่ ตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี นายสมชาย เด็ดขาด ผู้อำนวยการ สนง.กศน.จังหวัดแพร่ และ ผู้อำนวยการ.กศน.อำเภอ บุคลากร รับการตรวจราชการ