ศธจ.แพร่ ร่วมรับการตรวจราชการและติดตามประเมินผลตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 นายอาณัติ มีบุญ ศึกษาธิการจังหวัดแพร่
พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา หน่วยงานทางการศึกษา
สถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดแพร่ เข้าร่วมรับการตรวจราชการและติดตามประเมินผลตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่
อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่