ศธจ.แพร่ ร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

วันที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น.นางรุ่งทิพย์ ทาวดี ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ณ ห้องวาสนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1