ศธจ.แพร่ ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 นางรุ่งทิพย์ ทาวดี ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ มอบหมายให้นายสุวิณ เทพสาธร รองศึกษาธิการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ร่วมกับ กศน.อำเภอเมืองแพร่ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ กระตุ้นให้เด็กตระหนักถึงบทบาทอันสำคัญของตนในประเทศ ปลูกฝังให้เด็กมีส่วนร่วมในสังคม เตรียมพร้อมให้ตนเองเป็นกำลังของชาติ ในวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2566 ณ บริเวณหน้าห้องสมุดประชาชนจังหวัดแพร่ (ตรงข้ามโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่)