ศธจ.แพร่ ระชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่ 5 ปี 2566 ของจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายอาณัติ มีบุญศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่ 5 ปี 2566 ของจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมลานวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา ประชุมเพื่อพิจารณาครูผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์ สร้างคุณประโยชน์ต่อการศึกษาในประเทศ เป็นตัวแทนของจังหวัดแพร่ ต่อไป