ศธจ.แพร่ มอบนโยบายในการปฏิบัติงาน

วันที่ 20 มกราคม 2566 นางรุ่งทิพย์ ทาวดี ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยนายสุวิณ เทพสาธร รองศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ประชุมบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เพื่อมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ และได้แสดงความยินดี นางสาวบุษบา สุกแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ในโอกาสได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2565 ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ ในงานวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ. 2566