ศธจ.แพร่ ประชุมโครงการการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. นางรุ่งทิพย์ ทาวดี ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในการประชุมโครงการการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1/2566 ทั้งนี้โดยมีนายสุวิณ เทพสาธร รองศึกษาธิการจังหวัดแพร่ คณะกรรมการผู้ทรงคุณธรรมยุวกาชาด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมหารือการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2566 จังหวัดแพร่ ในวันที่ 27 มกราคม 2566