ศธจ.แพร่ ประชุมรายงานข้อมูลการตรวจราชการและติดตามประเมินผลตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 นายอาณัติ มีบุญ ศึกษาธิการจังหวัดแพร่เป็นประธานในการประชุมรายงานข้อมูลการตรวจราชการและติดตามประเมินผลตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีหน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัดแพร่ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่