ศธจ.แพร่ ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือก ผู้ที่สมควรได้รับการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดประจำปี 2565 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. นายอาณัติ มีบุญ ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เป็นประะธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือก ผู้ที่สมควรได้รับการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดประจำปี 2565 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่