ศธจ.แพร่ ประชุม​คณะกรรมการ​ศึกษาธิการ​จังหวัด​แพร่​ ครั้ง​ที่​ 11/2565​

วันที่ 6 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายอาณัติ มีบุญ ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ในฐานะกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ดำเนินประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแพร่ (กศจ.แพร่) ครั้งที่ 11/2565 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา     โดยมีนางสาวนิติยา พงษ์พานิช รองผุ้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ปฏิบัติหน้าที่ ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ณ ห้องประชุมบัวเขียว โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่