ศธจ.แพร่ ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ปี 2566 ของจังหวัดแพร่ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. นางสาวนิติยา พงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ได้มอบหมายให้ นายอาณัติ มีบุญ ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ปฏิบัติหน้าที่ประธานคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ปี 2566 ของจังหวัดแพร่ ดำเนินการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ปี 2566 ของจังหวัดแพร่ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่ ชั้น 3 อำเภอเมืองแพ ร่ จังหวัดแพร่ เพื่อดำเนินการสรุปผลการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ปี 2566 ของจังหวัดแพร่