ศธจ.แพร่ ประชุมคณะกรรมการโครงการการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ของสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1/2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. นายอาณัติ มีบุญ ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เป็นประะธานใจการประชุมคณะกรรมการโครงการการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ของสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1/2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่