ศธจ.แพร่ ปฐมนิเทศและให้โอวาทรายงานตัวออกคำสั่งเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

วันที่ 31 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น.นายอาณัติ มีบุญ ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในการปฐมนิเทศและให้โอวาท ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูฯ

ทั้งนี้กลุ่มบริหารงานบุคคล ได้ดำเนินการรับรายงานตัวออกคำสั่งเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ดังนี้

1. ผู้สอบแข่งขันได้บัญชีของคณะกรรมการศึกษาธิจังหวัดแพร่ จำนวน 13 ราย 2. นักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 16 ราย

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2565 ณ อาคารหอประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่