ศธจ.แพร่ จัดพิธีวันครู จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 67

นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีวันครู จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 67 รศ.ดร.พระราชเขมากร เจ้าคณะจังหวัดแพร่ เป็นประธานสงฆ์ ในวันจันทร์ ที่ 16 มกราคม 2566 ณ หอประชุมนวมินทราชูทิศโกศัยนคร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ โดยมี นางรุ่งทิพย์ ทาวดี ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้ ทั้งนี้มีผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ทุกสังกัดเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน