ศธจ.แพร่ร่วมประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อมูลและจัดทำรายละเอียดและนำเสนอการบรรจุและแต่งตั้งย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 9/2565

วันที่ 25 ตุลาคม 2565 นายอาณัติ มีบุญ ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ มอบหมายให้นางสาวจิรัชญา ส่วนมุ้ง นิติกรชำนาญการและนางสุพิชฌาย์ จินดาขัด นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อมูลและจัดทำรายละเอียดและนำเสนอการบรรจุและแต่งตั้งย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 9/2565 ณ ห้องประชุมวาสนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 โดยมีนายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นประธาน