ศธจ.แพร่รับรายงานตัวและบรรจุแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันที่ 6 ตุลาคม 2565 นางรจนา กาแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดแพร่ รับรายงานตัวและบรรจุแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านร้องเข็ม (ร้องเข็มวิทยาคาร) และผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลอง (ฟองจันทร์ราษฎร์อุปถัมภ์) ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายศิริโชค พิพัฒน์เสฐียรกุล ศึกษาธิการจังหวัดน่าน ร่วมพบปะและอวยพรในโอกาสนี้ด้วย