ศธจ.แพร่มอบนโยบายในการปฏิบัติราชการ ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 นายอาณัติ มีบุญ ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เป็นประธานประชุมบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เพื่อมอบนโยบายในการปฏิบัติราชการ

ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่