(ศธจ.เลย) พิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกเนื่องในวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ จังหวัดเลย

วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๓๐ น. ศึกษาธิการจังหวัดเลย มอบหมายให้ นายวิโรจน์ ต่อติด รองศึกษาธิการจังหวัดเลย  นำบุคลากรกลุ่มอำนวยการและกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สนามหน้าศาลากลางจังหวัดเลย โดยมี นายณรงค์ จีนอ่ำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธี