ศธจ.เลย ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูล และจัดทำรายละเอียดวาระประชุม ก่อนนำเสนอ อกศจ.เลย และ กศจ.เลย

วันจันทร์ ที่ ๒   มีนาคม ๒๕๖๕  เวลา  ๐๙.๓๐ น.   นายเฉลิมชัย แสนมหาชัย  ศึกษาธิการจังหวัดเลย  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูล  และจัดทำรายละเอียด  วาระประชุม  ก่อนนำเสนอ อกศจ. เลย และ กศจ. เลย  ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย  โดยมีผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง ๔ เขต  เข้าร่วมประชุม