(ศธจ.เลย) กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

วันอาทิตย์ที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย (กลุ่มบริหารงานบุคคล) เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยมี นายณรงค์ จีนอ่ำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธี ณ ตลาดแลง (ตลาดเย็นเทศบาลเมืองเลย) ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย