(ศธจ.เลย) การอบรมกิจกรรมการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย “Routine to Research” R2R

วันจันทร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายเฉลิมชัย แสนมหาชัย ศึกษาธิการจังหวัดเลย เป็นประธานการจัดอบรมกิจกรรมการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย “Routine to Research” โดยมี นายฤตธวัช พินิจนึก ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย