(ศธจ.เลย) การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเลย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕

วันพุธที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย ดำเนินการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเลยครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย โดยมี ว่าที่ร้อยเอก วิสาร ปัญญชุณห์ รองศึกษาธิการภาค ๑๐ รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค ๑๐ เป็นประธานดำเนินการประชุมฯ และนายเฉลิมชัย แสนมหาชัย ศึกษาธิการจังหวัดเลย
เป็นกรรมการและเลขานุการ พร้อมทั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเลย ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีผู้แทนเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง ๔ เขต เข้าร่วมประชุม