(ศธจ.เลย) การบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ

วันอังคารที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย ดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.โดย นายเฉลิมชัย แสนมหาชัย ศึกษาธิการจังหวัดเลย นายวิโรจน์ ต่อติด รองศึกษาธิการจังหวัดเลย และ นายวิเศษ อิ่มรักษา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดเลย ปฐมนิเทศและให้โอวาทครูผู้ช่วยก่อนเดินทางไปรายงานตัว ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัด จํานวนทั้งสิ้น ๖๐ ราย