(ศธจ.เลย) การจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย (ภาค ค)

วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย ดำเนินการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย (ภาค ค) ณ โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โดยมี นายเฉลิมชัย แสนมหาชัย ศึกษาธิการจังหวัดเลย พร้อมด้วยผู้แทน กศจ.เลย และคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ จังหวัดเลย มีผู้สอบผ่านจำนวนทั้งสิ้น 453 ราย 22 วิชาเอก โดยการสอบสัมภาษณ์ครั้งนี้กำหนดให้มีการสาธิตการสอนพร้อมบันทึกภาพวีดีโอการสาธิตการสอนของผู้เข้าสอบทุกรายเพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ สำหรับกรณีที่ผู้เข้าสอบมีผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นบวก (พบเชื้อ) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย ได้กำหนดรูปแบบการสอบโดยใช้วิธีการสอบออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM ทั้งนี้ การดำเนินการจัดสอบเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด