(ศธจ.เลย)พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา “เลยพิทเกมส์” ปีการศึกษา 2565

วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 นายเฉลิมชัย แสนมหาชัย ศึกษาธิการจังหวัดเลย ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา “เลยพิทเกมส์” ปีการศึกษา 2565 โดยมี นายณรงค์ จีนอ่ำ รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน และ นายกมล เสนานุช ผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกาย ตามนโยบายของรัฐบาลและให้นักเรียนมีสุนทรียภาพทางด้านกีฬา ต่อต้านยาเสพติด ก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ อีกทั้งเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับเป้าหมายของหลักสูตรการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ณ สนามกีฬาโรงเรียนเลยพิทยาคม จังหวัดเลย