(ศธจ.เลย)ประชุมการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา “พาน้องกลับมาเรียน” ประจำปีการศึกษา 2564 ระยะที่ 2

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.30 น. นายเฉลิมชัย แสนมหาชัย ศึกษาธิการจังหวัดเลย พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มพัฒนาการศึกษาและกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา “พาน้องกลับมาเรียน” ประจำปีการศึกษา 2564 ระยะที่ 2 ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (Zoom Meeting) โดยมี นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย