(ศธจ.เลย)การออกตรวจติดตามการเฝ้าระวังการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในวันลอยกระทง

วันอังคารที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายเฉลิมชัย แสนมหาชัย ศึกษาธิการจังหวัดเลย พร้อมด้วย นายวิโรจน์ ต่อติด รองศึกษาธิการจังหวัดเลย และเจ้าหน้าที่ พสน.สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย ออกตรวจงานวันลอยกระทง ณ บริเวณคลองชลประทาน ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี และสวนสาธารณะกุดปอง