(ศธจ.เลย)การประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี 2565

วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายเฉลิมชัย แสนมหาชัย ศึกษาธิการจังหวัดเลย พร้อมด้วยคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรรผู้รับพระราชทานทุนโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน (ม.ท.ศ.) ระดับจังหวัด เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี 2565 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VideoConferenceSystem) ณ ห้องประชุมภูกระดึง ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดเลย โดยมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุม และนางชุตินาฏ วงศ์สุบรรณ อนุกรรมการขับเคลื่อนงาน ม.ท.ศ. และผู้ช่วยเลขานุการ ดำเนินการชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี 2565

จากนั้นเวลา 14.30 น. นายดำรง สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี 2565 โดยมี ศึกษาธิการจังหวัดเลย ทำหน้าที่เลขานุการ