(ศธจ.เลย)การประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเลย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย จัดประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเลย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ (ด้านการบริหารงานบุคคล) ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย โดยมีนายองค์กร อมรสิรินันท์ ประธานอนุกรรมการ และนายเฉลิมชัย แสนมหาชัย ศึกษาธิการจังหวัดเลย เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิร่วมกันพิจารณาวาระก่อนเสนอที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเลย ในลำดับต่อไป