(ศธจ.เลย)การประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเลย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕


วันพุธที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย จัดประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเลย (ด้านการบริหารงานบุคคล) ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย โดยมี นายองค์กร อมรสิรินันท์ ประธานอนุกรรมการ และ นายเฉลิมชัย แสนมหาชัย ศึกษาธิการจังหวัดเลย เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิร่วมกันพิจารณาวาระก่อนเสนอที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเลย ในลำดับต่อไป