(ศธจ.เลย)การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564 (รอบที่ 6)

วันพุธที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย ดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.๒๕๖๔ (รอบที่ ๖) จำนวน ๘ ราย ดังนี้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน ๑ ราย, วิชาเอกฟิสิกส์ จำนวน ๑ ราย, วิชาเอกคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ราย, วิชาเอกพลศึกษา จำนวน ๕ ราย โดยมี นายเฉลิมชัย แสนมหาชัย ศึกษาธิการจังหวัดเลย ปฐมนิเทศและให้โอวาทแก่ครูผู้ช่วย ก่อนเดินทางไปรายงานตัว ณ เขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนที่สังกัดต่อไป