(ศธจ.เพชรบูรณ์) “โครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาในระดับภาคและกลุ่มจังหวัด”

วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมการจัดงานรายงานผลการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาในระดับภาคและกลุ่มจังหวัด ภายใต้ “โครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาในระดับภาคและกลุ่มจังหวัด” โดยได้รับเกียรติจาก นายธนู ขวัญเดช รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ เรื่อง “การบริหารงานบุคคลและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในยุค Post New Normal” และนายวีระ แข็งกสิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บรรยายพิเศษ เรื่อง “การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษาวิถีใหม่ด้วยการเรียนรู้ที่แตกต่าง” ให้แก่ผู้บริหารและหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ 5 จังหวัด (ตาก สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ์ และอุตรดิตถ์) โดยมี ว่าที่ร้อยตรีเจษฎาภรณ์ พรหนองแสน ศึกษาธิการภาค 17 เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายปรีดี ภูสีน้ำ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานบริหารจัดการศึกษาในระดับภาคและระดับจังหวัด ของสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 5 จังหวัด ได้แก่ ตาก สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ์ และอุตรดิตถ์ ให้ข้อเสนอแนะ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการศึกษา ณ โรงแรมเดอะพาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก