(ศธจ.เพชรบูรณ์) แสดงความยินดี นางจุมรี เฮ้าปาน เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยนวยการโรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา)

วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.49 น. ดร.สัมฤทธิ์ ไวเปีย ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ นำคณะบุคลากร เข้าร่วมแสดงความยินดี นางจุมรี เฮ้าปาน เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยนวยการโรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา) ณ ห้องประชุม โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา)