(ศธจ.เพชรบูรณ์) “ลงพื้นที่ติดตามประเมินและคัดเลือกสถานศึกษาที่สมควรได้รับรางวัลโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปี 2565”

วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ “ลงพื้นที่ติดตามประเมินและคัดเลือกสถานศึกษาที่สมควรได้รับรางวัลโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปี 2565” โดย ดร.ธัญ สายสุจริต ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ สิบเอก อิทธิศักดิ์ เอี่ยมเย็น ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือฯ และคณะกรรมการติดตามฯ เข้าร่วมประเมิน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประเมิน ณ โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ สพป.พช.3