(ศธจ.เพชรบูรณ์) ลงพื้นที่ติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนอนุบาลตริณศิลป์

วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. ดร.สัมฤทธิ์ ไวเปีย ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย นางปุญญดา ชาวงค์ศรี ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน และคณะ ลงพื้นที่ติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 และติดตามการดำเนินกิจการโรงเรียนเอกชน ณ โรงเรียนอนุบาลตริณศิลป์ อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์