(ศธจ.เพชรบูรณ์) ลงพื้นที่ติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. ดร.สัมฤทธิ์ ไวเปีย ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย นางปุญญดา ชาวงค์ศรี ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน ลงพื้นที่ติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 และติดตามการดำเนินกิจการโรงเรียนเอกชน จำนวน 3 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนเมตตาวิทยา โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก และโรงเรียนเมตตาศึกษา ณ พื้นที่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์