(ศธจ.เพชรบูรณ์) ลงพื้นที่ออกติดตามกำกับตรวจสอบการใช้เงินอุดหนุนโรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร

วันพุธที่ 28 กันยายน 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ลงพื้นที่ออกติดตามกำกับตรวจสอบการใช้เงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชน (จำนวน 1 แห่ง) โดยมี นางปุญญดา ชาวงค์ศรี ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน และคณะกรรมการดำเนินการตรวจติดตามฯ ร่วมลงพื้นที่ ณ โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร  อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์